Discoteca MIRAGE
Passo San Ginesio (MC)
31 Marzo 2007